ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

   
alvanias2.jpg alvanias1.jpg
Πέτρα Αλβανίας Ακανόνιστη (κίτρινη) Αλβανίας Ακανόνιστη
   
   
syrias-xtipito.jpg syrias-xtipito2.jpg
Πέτρα Συρίας Ακανόνιστο Χτυπητό Κίτρινο Μπεζ ή Ζαχαρί. Πέτρα Συρίας Ακανόνιστο Χτυπητό Κίτρινο Μπεζ ή Ζαχαρί.
   
   
   
   
   
1.jpg
2.jpg
Πέτρα-Καβάλας-Ακανόνιστη Πέτρα-Ακανόνιστη-Αντίκ-Καβάλας
   
3.jpg
4.jpg
   
Πέτρα-Καβάλας-Κομένη-σε-διάφορες-διαστάσεις Πέτρα-Καβάλας-Γωνιασμένη-δια-χειρός
   
5.jpg
6.jpg
Πέτρα-ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗ-ΣΙΚΗΣ Πέτρα-ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗ-ΣΙΚΗΣ-ΜΠΛΕ
7.jpg
8.jpg
   
Πέτρα-Γερμανίας-Ακανόνιστη-(Γεράνι) Πέτρα-Βουλγαρίας-Ακανόνιστη-Καφέ
   
9.jpg
10.jpg
Πέτρα-Βουλγαρίας-Γραμμένη Πέτρα-Βουλγαρίας-Χρυσαφί-Ακανόνιστη
   
11.jpg
12.jpg
Πέτρα-Μπορντώ-Ακανόνιστη Πέτρα-Ρόζα-Ακανόνιστη
   
13.jpg
14.jpg
'Πέτρα-Τουρκίας-Ακανόνιστη-Ιω Πέτρα-Lemon-Ακανόνιστη
   
15.jpg
 
Πέτρα-ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ  
   
   
   
   
   
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ

   
1-.jpg
2-------.jpg
Πέτρα-Μαρκοπούλου Πέτρα-Μαρκοπούλου
   
3--.jpg
4-------.jpg
   
Πέτρα-Λιόπεσι-(Παιανίας) Πέτρα-Λιόπεσι-(Παιανίας)
   
5-.jpg
6-.jpg
Πέτρα-Άρτας Πέτρα-Παραμυθιάς
7--.jpg
8--.jpg
   
Πέτρα-Παραμυθιάς-(χτισίματος) ΠΕΤΡΑ-ΠΕΠΕΜ-Καβάλας
   
9--.jpg
10--.jpg
Πέτρα-Χτισίματος-Λευκή Πέτρα-Χτισίματος-Μαύρη
   
11---.jpg
12---.jpg
Πέτρα-Χτισίματος-Πολίτικη-Κόκκινη Πέτρα-Καπάκι-Κόκκινο-Πολίτικο
   
13---.jpg
14---.jpg
Πέτρα-Συρίας-Καπάκι-Ζαχαρί Πέτρα-Συρίας-Καπάκι-Κίτρινο
   
15-.jpg
16--.jpg
Καπάκια-Γωνίες ΣΤΕΝΑΡΙ-ΑΚΟΠΟ-ΚΑΒΑΛΑΣ
   
17-.jpg  
ΦΙΛΕΤΟ-ΚΑΒΑΛΑΣ  
petragrammatikou1.jpg petragrammatikou2.jpg
ΠΕΤΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
petrasiriaszaxari.jpg

petrasiriaskitrino.jpg

ΠΕΤΡΑ ΣΥΡΙΑΣ ΖΑΧΑΡΙ ΚΑΠΑΚΙ ΠΕΤΡΑ ΣΥΡΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΠΑΚΙ
petrakanalion1.jpg

petrakanalion2.jpg

ΠΕΤΡΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΕΤΡΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

petratinou1.jpg

petratinou2.jpg

ΠΕΤΡΑ ΤΗΝΟΥ ΠΕΤΡΑ ΤΗΝΟΥ

petramarkopoulougri.jpg

petraliopesipaianias.jpg

ΠΕΤΡΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΡΙ ΠΕΤΡΑ ΛΙΟΠΕΣΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
petrakavalas.jpg petraleuki.jpg
ΠΕΤΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΤΡΑ ΛΕΥΚΗ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ

petraparamithias.jpg

politikokokkinokapaki.jpg

ΠΕΤΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΓΡΕΝΑ ΠΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΠΑΚΙ
petraalvanias.jpg  
ΠΕΤΡΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΥΔΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΚΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗ